Ιστορία γραφείου

Το Τεχνικό γραφείο Τοπογραφικών Μελετών εδρεύει στην οδό Μ. Μπότσαρη 52 εδώ και τρεις δεκαετίες, αρχικά υπό την διεύθυνση του πατέρα μου Λάζιου Μιχάλη (Εργοδηγός – Τοπογράφος Γεωμέτρης), ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 2010 και εν συνεχεία εμού του ιδίου Θωμά Λάζιου.

Κατά τη διάρκεια της ενεργούς του δράσης, εργάσθηκε τόσο ως υπάλληλος σε Τεχνικές εταιρίες, όσο και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Η τετραετής συνύπαρξη και συνεργασία μας στο γραφείο υπήρξε καταλυτική στο να εξοικειωθώ με την πραγματική εφαρμογή της επιστήμης της τοπογραφίας και την ανάγκη αναζήτησης λύσεων στα ουκ ολίγα προβλήματα που παρουσιάζονταν κατά καιρούς στα πλαίσια μιας τοπογραφικής μελέτης.

Η 35ετής εμπειρία του που σταδιακά μου μεταλαμπάδευσε, σε συνδυασμό με τις σπουδές μου πάνω στην επιστήμη της Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής και την μετεκπαίδευσή μου στους τομείς της Γεωπληροφορικής και της Γεωδαισίας, με βοήθησε στο να μπορώ πλέον να αναλάβω ένα ευρύ φάσμα εργασιών και μελετών, όπως φαίνεται στην αντίστοιχη καρτέλα [Μελέτες – Εργασίες].

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μου, μου δίδαξε πως προτεραιότητά πρέπει να δίνεται κατ’ αρχήν στη ποιοτική εξυπηρέτηση, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και αμεσότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται. Ο σεβασμός τόσο στον πελάτη – ιδιώτη όσο και στον συνεργάτη αλλά και της επιστήμης αποτελεί στοιχείο αδιαπραγμάτευτο.