Συνεργάτες

Επειδή, ούτε φωτεινοί παντογνώστες είμαστε κι επειδή έκαστος στο είδος του και την ειδικότητά αλλά και το επιστημονικό του πεδίο, με το πέρας των χρόνων αναπτύχθηκαν συνεργασίες. Συνεργασίες, μέσα στα πλαίσια της συναδελφικότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με Μηχανικούς, με άρτια γνώση του επιστημονικού τους πεδίου.


 • Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

  Πλατεία Ιπποδρομίου 17, Θεσσαλονίκη

  Τηλ.: 2310 240 500
  e-mail:ileont@yahoo.gr

  Οικοδομικές άδειες
  Πιστοποιητικά Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΚΕΝΑΚ)
  Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων και εξαίρεση από κατεδάφηση
  Βεβαιώσεις Μηχανικού (νομιμότητας) ν. 4495/17


 • Εγνατίας 15, Θεσσαλονίκη

  Τηλ: 2310 546 694
  e-mail: stratosmitro@tee.gr

  Αρχιτεκτονικές μελέτες
  Οικοδομικές άδειες
  Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων και εξαίρεση από κατεδάφηση
  Βεβαιώσεις Μηχανικού (νομιμότητας) ν. 4495/17


 • Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

  Τοπογραφικές μελέτες
  Αποτυπώσεις
  Επιμετρήσεις
  Πράξεις Τακτοποίησης Αναλογισμού.


 • Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

  Φλέμιγκ 14

  Τοπογραφικές μελέτες
  Υδραυλικές μελέτες


 • MSc. Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ. Υπ. Διδάκτωρ. Τμήματος Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.

  Τηλ: 6947229186
  e-mail: enarasan@yahoo.gr

  Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών μελετών
  Εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και μελετών στρατηγικού σχεδιασμού
  Διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών αξιοποίησης φυσικών πόρων
  Περιβαλλοντικός χωρικός σχεδιασμός
  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών